Skip links

AC Antennas Marine Antennas

ĂNG-TEN HÀNG HẢI

AC Anten cung cấp nhiều loại anten hàng hải cho tất cả các loại tàu.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
  • Tần số: AIS, BROADCAST, CELLULAR, CELMAR VHF, DAB / FM, GPS, HF / SSB, RECEIVING CB, UHF, VHF, MULTIBAND
  • Cường độ âm thanh: 3DB, 6DB, 10DB, 12DB
  • Công suất: 50W, 100W, 150W, 250W, 500W, 750W, 1000W, 1200W
  • Độ dài: Có các độ dài khác nhau
  • khối chắc chắn và chất lượng cao
  • Giá treo: Giá kẹp, Giá đỡ sàn, Giá treo trên ray, Giá đỡ cột
ĂNG-TEN VHF
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
CELmar0 3dB 100w 1.0m 156-162.5 MHz
CELmar1 3dB 100w 1.26m 149-162.5 MHz
CELmar2 3dB 100w 1.04m 156-162.5 MHz
CELmar3 3dB 100w 2.7m 156-162.5 MHz
CELmar4 3dB 100w 1.26m 146-162.5 MHz
CELmarVHF 3dB 100w 0.96m 156-162.5 MHz
GP2M 5/8 6dB 250w 0.88m 156-162.5 MHz
CX4 6dB 100w 1.26m 146-162.5 MHz
CX3 5/8 6dB 100w 2.58m 156-162.5 MHz
PD4 6dB 100w 2.8m 156-162.5 MHz
PD55 9dB 100w 5.8m 156-162.5 MHz
PD66 9 dB 100w 7.2m 156-162.5 MHz
ĂNG-TEN HF/SSB
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
KUM480 ̶ 500w 4.8m 1.4-30 MHz
KUM481 ̶ 500w 4.8m 1.4-30 MHz
KUM600 ̶ 750w 6.0m 1.4-30 MHz
KUM601 ̶ 750w 6.0m 1.4-30 MHz
KUM603 ̶ 750w 6.0m 1.4-30 MHz
KUM700 ̶ 1000w 7.0m 1.4-30 MHz
KUM701 ̶ 1000w 6.7m 1.4-30 MHz
KUM703 ̶ 1000w 7.0m 1.4-30 MHz
KUM731 ̶ 1000w 6.8m 1.4-30 MHz
KUM850 ̶ 1200w 8.2m 1.4-30 MHz
KUM803 ̶ 1200w 8.0m 1.4-30 MHz
KUM803DM ̶ 1200w 8.0m 1.4-30 MHz
KUM950 ̶ 1200w 9.2m 1.4-30 MHz
KUM903 ̶ 1200w 9.05m 1.4-30 MHz
KUM903DM ̶ 1200w 9.05m 1.4-30 MHz
DIGITAL TV ANTENNAS
LOẠI CƯỜNG ĐỘ DIMENSION TẦN SỐ
UFO2 28dB 0.065 x Ø0.255 m 87.5-108 MHz
176-300 MHz
470-790 MHz
ĂNG-TEN AM/FM
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
FAME1 3dB 1.26m 0.15-30 / 88-108 MHz 160-164 MHz
FAME2 3dB 1.65m 0.15-30 / 88-108 MHz 160-164 MHz
FAME3 6dB 2.68m 0.15-30 / 88-108 MHz 160-164 MHz
FAME4 6dB 2.68m 0.15-30 / 88-108 MHz 160-164 MHz
ĂNG-TEN HÀNG HẢI GPS & WIFI
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
GNSS GPS: 26 dB
Galileo: 25 dB
BeiDou: 23 dB
Glonass: 29 dB
̶ 0.44m GPS: 1575.42 MHz
Galileo: 1574.42 MHz
BeiDou: 1561.098 MHz
Glonass: 1602.0 MHz
CEL24 12dB 80w 0.9m 2310-2485 MHz
ĂNG-TEN UHF
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
CX-UHF0-L/M/H 3dB 220w 0.8m L: 380-430 MHz
M: 420-470 MHz
H: 460-510MHz
CX-UHF3-LL/LH 6dB 220w 4.7m LL: 380-410 MHz
LH: 400-430 MHz
CX-UHF3-ML/MH 6dB 220w 4.4m ML: 420-450 MHz
MH: 440-470 MHz
CX-UHF3-HL/HH 6dB 220w 4.4m HL: 460-490 MHz
HH: 480-510 MHz
CX-UHF5-LL/LH 10dB 250w 7.3m LL: 380-405 MHz
LH: 405-430 MHz
CX-UHF5-ML/MH 10dB 250w 7.3m ML: 420-450 MHz
MH: 440-470 MHz
RECEIVING ANTENNAS
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
NAVTEX3e ̶ ̶ 0.32m 0.49 / 0.518
/ 4.2095 MHz
LORAN ̶ ̶ 2.0m 0.09-0.11 MHz
DGPS-2 ̶ ̶ 1.2m 0.09-0.11 MHz
DGPS-4 ̶ ̶ 1.2m 0.09-0.11 MHz
DGPS-6 ̶ 100w 0.6m 0.09-0.11 MHz
DUAL(MULTI) BAND ANTENNAS
LOẠI CƯỜNG ĐỘ CÔNG SUẤT CHIỀU DÀI TẦN SỐ
4GMultiBand 3dB 40w 0.44m 790-960 MHz
1710-2690 MHz

CÁC LOẠI THÔNG DỤNG


CX4 VHF ANTENNA

KUM603 HF/SSB Antenna

KUM803 HF/SSB Antenna
NHẬN BÁO GIÁ

CÁC TÀI LIỆU

SÁCH HƯỚNG DẪN ALLIED EPARTS AC ANTENNAS
SÁCH HƯỚNG DẪN AC ANTENNA

LIÊN KẾT

AC ANTENNAS ANTENNAS MARINE
Chat With Me on Zalo