Skip links

Thuraya

THURAYA SATELLITE TERMINALS

Nhà sản xuất của thiết bị nhận diện tự dộng vệ tinh, điện thoại vệ tinh và thời gian phát sóng


Được thành lập vào năm 1997, Thuraya là nhà điều hành vệ tinh đầu tiên của UAE. Thuraya thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty Đầu tư Mubadala, phương tiện đầu tư của Chính phủ Abu Dhabi.

Mạng lưới vệ tinh của Thuraya bao phủ 2/3 toàn cầu, bao gồm Châu Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Vệ tinh mới 4-NGS của Thuraya đã được thiết lập để thay thế vệ tinh Thuraya 2 hiện có và dự kiến hoạt động vào năm 2024.

Allied eParts là nhà phân phối được ủy quyền của các thiết bị đầu cuối vệ tinh, điện thoại vệ tinh và thời gian phát sóng của Thuraya cho thị trường Châu Á.

NHẬN BÁO GIÁ

Điện thoại vệ tinh & Điểm phát sóng

Thuraya cung cấp nhiều loại điện thoại vệ tinh và điểm phát sóng, bao gồm cả điểm truy cập nổi tiếng thế giới Thuraya X5 Touch, XT PRO, XT LITE, SatSleeve + và SatSleeve Hotspot.

Thiết bị đầu cuối vệ tinh hàng hải

Thuraya MarineStar và Thuraya Orion IP là các thiết bị đầu cuối vệ tinh hàng hải giá cả phải chăng nhất trên thế giới.

Thiết bị đầu cuối vệ tinh mặt đất

Thuraya có một số thiết bị đầu cuối vệ tinh mặt đất trong danh mục đầu tư của mình bao gồm Thuraya WE, Thuraya IP + và Thuraya IP Voyager.

Chat With Me on Zalo