Skip links

E2V GEN4 X-Band Magnetrons

E2V GEN4 X-BAND MAGNETRONS

E2V GEN4 X-Band Magnetrons từ 4 – 10kW ở dải tần trong khoảng 9380 – 9440 MHz

GEN4 X-BAND MAGNETRONS
LOẠI CÔNG SUẤT DẢI TẦN SỐ
– MG4004 4kW 9380-9440 Mhz
– MG4006 6kW 9380-9440 Mhz
– MG4010 12.5kW 9380-9440 Mhz

CÁC LOẠI THÔNG DỤNG


E2V MG4010 MAGNETRON

E2V MG4006 MAGNETRON

E2V MG4004 MAGNETRON
NHẬN BÁO GIÁ

CÁC TÀI LIỆU

SÁCH HƯỚNG DẪN ALLIED EPARTS E2V
SÁCH HƯỚNG DẪN E2V MARINE MAGNETRONS

LIÊN KẾT

E2V TELEDYNE MAGNETRONS
Chat With Me on Zalo