Skip links

E2V S-Band Magnetrons

E2V S-BAND MAGNETRONS

E2V S-BAND MAGNETRONS từ 10 – 60kW ở dải tần trong khoảng 3010 – 3090 MHz

S-BAND MAGNETRONS
LOẠI CÔNG SUÂT DẢI TẦN SỐ
– MG5223 30kW 3040-3060 Mhz
– MG5223F 30kW 3040-3060 Mhz
– MG5240 60kW 3040-3060 Mhz
– MG5240F 62kW 3040-3060 Mhz
MG5500 30kW 3010-3030 Mhz
MG5501 30kW 3070-3090 Mhz
MG5267 60kW 3025-3075 Mhz
MG5315 10kW 3040-3060 Mhz

CÁC LOẠI THÔNG DỤNG


E2V MG5223F MAGNETRON

E2V MG5223 MAGNETRON

E2V MG5240F MAGNETRON
NHẬN BÁO GIÁ

CÁC TÀI LIỆU

SÁCH HƯỚNG DẪN ALLIED EPARTS E2V
SÁCH HƯỚNG DẪN E2V MARINE MAGNETRONS

LIÊN KẾT

E2V TELEDYNE MAGNETRONS
Chat With Me on Zalo